Zúčastnili jsme se tradičně 22. Národní výstavy hospodářských zvířat v Brně. Na výstavě jsme se setkali s několika našimi významnými klienty. Nejdéle jsme zůstali v družném hovoru s ředitelem společnosti AGRA Březnice a.s. Ing. Liborem Novotným za přítomnosti našeho experta na dojný a masný skot pana Václava Ledviny. Pan Václav Ledvina nám věnoval hojně svého času a prošli jsme s ním veškerý skot s jeho zasvěceným komentářem. Přejeme našemu zemědělství a našim klientům, aby se jim dařilo zvláště v této těžké době. Zemědělství ať u nás zůstane i nadále udržitelným ve svém hospodaření a dále jako neopomenutelný obor, který zajištuje naši potravinovou soběstačnost.

 

22. Národní výstava hospodářských zvířat v Brně