Letošní žně

Letošní žně pomalu dospěly do zdárného konce a na polích už je zaseta řepka ozimá na další rok. U některých našich klientů se setkáváme s problémy setí ozimů, jelikož léto bylo nejdeštivější za posledních deset let a to se podepsalo

Sklizně 2020

K dnešnímu dni můžeme říci, že většina našich zemědělců je za polovinou sklizně. Řepka ozimá je sklizena na 90 % ploch s průměrným výnosem 4 t/ ha, někde i 4,5 t/ha. S ohledem na průběh letošního července a tomu jak

Sezóna 2020

Letošní rok je ve specifický ve všech směrech. Coronavirus se dotknul i našich klientů. I přes omezení vydaná vládou jsme pracovali na 100%. Naši zemědělci se rovněž potýkají s dopady Coronaviru. Nutnost zabezpečit dostatek sezónních pracovníků je klíčová, což s

Opatření koronavirus

Vážení zákazníci, z důvodu preventivní ochrany zdraví Vás, našich klientů, i našich spolupracovníků, ve snaze maximálně naplňovat veškerá rozhodnutí vlády České republiky v souvislosti se zamezením šíření koronaviru, jsme zavedli opatření, týkající se formy poskytování našich služeb. Rozsah našich služeb

21. ročníku výstavy plemenného skotu

12. 9. 2019 jsme se zúčastnili již 21. ročníku výstavy plemenného skotu „Memoriálu Františka Švadleny“ v Řepči. Tato každoroční akce přilákala řadu vystavovatelů, zemědělců i běžnou veřejnost. Měli jsme možnost seznámit se s novinkami v oblasti krmení hospodářských zvířat, hnojení

KRUPOBITNÍ SEZÓNA 2019

Letošní počasí dalo o sobě opět vědět! Krupobití se nevyhnula ani našim zemědělským klientům. Zejména 1. července 2019 ukázala příroda svoji sílu. Krupobití zasáhlo řadu našich partnerů zejména na Táborsku, kde byly škody významné a na některých pozemcích toho opravdu

ZEMĚ ŽIVITELKA 2019

22. srpen letošního roku byl opět příležitostí k setkání obchodních partnerů, našich zemědělských klientů i široké laické veřejnosti. Země Živitelka 2019 opět měla co nabídnout. Ať už nabídku nových zemědělských strojů a technologií, potravin a mnoha dalšího. Řada našich klientů

Zemědělské fórum Tábor 2019

Dne 19. 3. 2019  se zástupci naší firmy z oddělení AGRO zúčastnili zasedání na zemědělském fóru v Táboře. Přednášející přiblížili stav současného zemědělství v České republice. Mluvilo se zejména  o vývoji  a současném stavu cen zemědělských komodit. V oblasti služeb vystoupily stavební firmy,

Manažerský večer

Dne 1.3.2019 se zástupci firmy zúčastnili Manažerského večera zemědělců Čech, Moravy a Slezska. Akce začala koncertem v překrásných prostorách kláštera Premonstrátů v Želivě, kde vystoupili Povltavští trubači a pěvecký sbor Záboj Sedlčany. Hubertská mše v jejich provedení zanechala na přítomných hluboký zážitek. V další