Den zemědělce v Kámeni

Zúčastnili jsme se Dne zemědělce v Kámeni, celostátní kontraktační výstavy a předvádění zemědělské techniky, v termínu 13.9. Výstava nás překvapila svým velkým rozsahem a návštěvností. Aktuální ročník se svojí velikostí a rozmanitostí, byť v polních podmínkách, vyrovnal veletržní výstavě TECHAGRO v Brně. Byla zde

Země živitelka, 49. ročník

Tradičně jsme se zúčastnili zahájení Mezinárodního agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Vyslechli jsme si názory odborníků a politiků na stav a směřování českého zemědělství. Názory lidí z praxe se od pohledu politiků značně liší. Potlesk za projev k zemědělcům sklidil prezident

Setkání zemědělců v klášteře Želiv

Dne 26.5. se konalo tradiční setkání představitelů zemědělské prvovýroby, zpracovatelů a zástupců MAS a mikroregionů a významných představitelů samosprávy z celé ČR v rámci Společenského večera zemědělců v Želivě, které organizoval a provázel pan Jaroslav Tomšů. Na takové události jsme nemohli chybět. Na

Pojišťovna roku 2022

Tradičně jsem se zúčastnili již 22. ročníku galavečera Pojišťovna roku 2022, který založil předseda AČPM Ivan Špirakus. Galavečeru předcházelo Makléřské odpoledne jako neformální pracovně-společenské setkání členů AČPM se zástupci partnerů ankety a pracovníky úseků makléřských služeb partnerských pojišťoven. V rámci Makléřského