Vážení přátelé, kolegové,

Dovolte mi, abych Vás oslovil jménem společnosti ITEAD, která patří k tradičním makléřským společnostem v České republice. Společnost ITEAD je zakládajícím členem Asociace českých pojišťovacích makléřů a naše činnost se traduje již od roku 1990.

V pozici ředitele společnosti mám za úkol dbát o rozvoj společnosti a to především formou získání kvalitních spolupracovníků a proto se obracím i na Vás.  Abych Vám lépe přiblížil atmosféru a pracovní podmínky v ITEADu, uvádím několik postřehů od mých kolegů, kteří hovoří o tom, jaké mají osobní zkušenosti a proč jsou u nás spokojeni.


zmitkoZakladatele a majitele ITEAD PhDr. Zdeňka Velechovského jsem poznal již na vysoké škole jako seriozního člověka a proto když jsem v roce 1994 ukončil předešlé zaměstnání, rozhodl jsem se využít vyjímečné příležitosti vytvořit pobočku v Olomouci  Po celou dobu činnosti pobočky jsem měl a mám podporu vedení a kolegů a nestalo se za celou dobu, že jsem nedostal měsíční mzdu nebo provizi za svoji práci. Mám autonomní postavení, odpovědnost a ideální podmínky pro svoji práci a podávám adekvátní výkony. ITEAD je tým se smyslem pro pomoc, odpovědnost a korektní mezilidské vztahy.

Ing. Pavel Zmitko – regionální ředitel Olomouc


strnad ITEAD je ideálně velká makléřská firma představující zlatou střední cestu v tomto odvětví. Po svém desetiletém působení toto mohu jednoznačně potvrdit. Nejvíce si cením toho, že majitel firmy a ostatní vedení mě nikdy nepodrazili. Svoji práci si organizuji sám, nikdo mně nenařizuje kolik mám udělat a jak to mám udělat. Sám bych tuto firmu nikdy neopustil.

Ing. Bohdan Strnad – regionální ředitel České Budějovice


lexa Ve firmě ITEAD jsem se setkala za celou svoji profesní praxi s nejpozitivnějším pracovním přístupem vedení společnosti, který se definitivně efektivně promítá do pracovní spolupráce a makléřské činnosti. Jednoznačně motivujícími prvky je kvalitní zázemí, loajální jednání a v neposlední řadě zabezpečení vzdělávacích programů, které zkvalitňuje naší práci. Celkově vede k pocitu jistoty a dobře vykonané práce, kterou vám rádi nabízíme.

Blanka Lexa – specialista hospodářských rizik


Kromě odborného zázemí, podpory a záruky individuálního přístupu, Vám můžeme nabídnou nadstandardní výši provizí, která v prvních dvou letech nebude zatížena žádnými režijními náklady, či srážkami. Máme také nejlépe propracovaný penzijní systém, který Vám zajistí příjem i po odchodu na zasloužený odpočinek či jiné výhody, které jsou uvedeny níže.

 

proc_itead

Pokud Vás tato nabídka oslovila a máte zájem se dozvědět více podrobností, neváhejte mě kontaktovat. Jsem připraven se s Vámi sejít a osobně probrat možnosti případné spolupráce.

Děkuji a těším se na spolupráci s Vámi

     Ing. Václav Balihar
   předseda představenstva