Dne 1.3.2019 se zástupci firmy zúčastnili Manažerského večera zemědělců Čech, Moravy a Slezska. Akce začala koncertem v překrásných prostorách kláštera Premonstrátů v Želivě, kde vystoupili Povltavští trubači a pěvecký sbor Záboj Sedlčany. Hubertská mše v jejich provedení zanechala na přítomných hluboký zážitek. V další části manažerského večera jsme měli možnost se setkat s našimi obchodními partnery a setkat se s novými zajímavými klienty. Společně jsme se shodli, že manažerský večer se vydařil a splnil svůj účel.

Manažerský večer