ITEAD a.s. – pojišťovací makléřská společnost

ITEAD a.s. je pojišťovací makléř působící na pojistném trhu od roku 1990. Jsme zakládající člen Asociace českých pojišťovacích makléřů. Původním hlavním předmětem činnosti firmy bylo řešení otázek spojených se snižováním rizika průmyslové a provozní činnosti, zvyšování provozní spolehlivosti a bezpečnosti technických a technologických systémů hospodářských organizací. Dále provádění výzkumu identifikace a kvantifikace rizik včetně zpracování návrhu pojistných smluv na jejich překlenutí. Služby pojišťovacího makléře se postupně staly dominantní činností. Jsme středně velká společnost specializovaná na pojištění podnikatelských rizik. Většina klientely je tvořena obchodními společnostmi působícími ve všech oblastech podnikání, dále městy, obcemi a jimi zřizovanými organizacemi. Významnou složkou naší klientely jsou zemědělské společnosti.

Svým klientům poskytujeme odborné služby na nejvyšší úrovni. Naší prioritou není kvantita měřená objemem zprostředkovaného pojistného ani počtem pojištěných subjektů, ale spokojenost našich klientů, vysoká profesionální úroveň a kvalita všech činností.

Prostřednictvím společnosti ITEAD je možné sjednat následující druhy pojištění

 • pojištění živelních rizik,
 • pojištění kriminálních rizik,
 • pojištění technických rizik (stroje, elektronika),
 • pojištění uměleckých děl, včetně přepravy, instalace a reinstalace,
 • pojištění přerušení provozu, včetně vícenákladů,
 • pojištění zemědělských rizik – hospodářských zvířat, plodin,
 • pojištění ušlého nájmu,
 • pojištění provozní odpovědnosti,
 • pojištění škod způsobených vadou výrobku,
 • krátkodobá odpovědnostní pojištění,
 • povinně smluvní pojištění profesní odpovědnosti za škody,
 • pojištění profesní odpovědnosti za škody (např. IT firem),
 • pojištění odpovědnosti statutárních orgánů,
 • pojištění přepravy zásilek,
 • pojištění pohledávek,
 • pojištění stavebně montážních rizik,
 • pojištění vlastnického práva k nemovitosti,
 • pojištění motorových vozidel, včetně GAP a dalších připojištění,
 • pojištění letadel, lodí, kolejových vozidel,
 • pojištění pro případ nekonání akce,
 • cestovní pojištění,
 • pojištění výhry

Spolupracující pojišťovny 

Firma ITEAD a.s. spolupracuje s pojišťovnami jako pojišťovací makléř a také jako pojišťovací agent – dle charakteru obchodu a výhodnosti pro klienta. Má uzavřeny smlouvy o spolupráci se všemi významnými pojišťovacími subjekty, působícími na pojistném trhu v ČR.

agraAGRA pojišťovna

allianyAllianz pojišťovna a.s.

AXA pojišťovna, a.s.

Colonnade Insurance S.A.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.


Generali Česká Pojišťovna a.s.

csobpojČSOB pojišťovna, a.s.

Slavia pojišťovna a.s.

Direct pojišťovna, a.s.

 

VZP logoPojišťovna VZP, a.s

ERV Evropská pojištovna, a.s.

uniquaUNIQA pojišťovna, a.s.

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Chubb European Group Limited

Kooperativa pojišťovna, a.s.