Vážení přátelé, kolegové,

Dovolte mi, abych Vás oslovil jménem společnosti ITEAD, která patří k tradičním makléřským společnostem v České republice. Společnost ITEAD je zakládajícím členem Asociace českých pojišťovacích makléřů a naše činnost se traduje již od roku 1990.

V pozici ředitele společnosti mám za úkol dbát o rozvoj společnosti a to především formou získání kvalitních spolupracovníků a proto se obracím i na Vás.  Abych Vám lépe přiblížil atmosféru a pracovní podmínky v ITEADu, uvádím několik postřehů od mých kolegů, kteří hovoří o tom, jaké mají osobní zkušenosti a proč jsou u nás spokojeni.

 


strnad

ITEAD je ideálně velká makléřská firma představující zlatou střední cestu v tomto odvětví. Po svém desetiletém působení toto mohu jednoznačně potvrdit. Nejvíce si cením toho, že majitel firmy a ostatní vedení mě nikdy nepodrazili. Svoji práci si organizuji sám, nikdo mně nenařizuje kolik mám udělat a jak to mám udělat. Sám bych tuto firmu nikdy neopustil.

Ing. Bohdan Strnad – regionální ředitel České Budějovice


Zakzmitkoladatele a majitele společnosti ITEAD a.s. PhDr. Zdeňka Velechovského, CSc. jsem poznal již na vysoké škole jako seriózního člověka, a proto když jsem v roce 1994 ukončil předešlé zaměstnání, rozhodl jsem se využít výjimečné příležitosti vytvořit pobočku v Olomouci. Po celou dobu činnosti pobočky jsem měl podporu vedení a kolegů a nestalo se za celou dobu, že jsem nedostal měsíční mzdu nebo provizi za svoji práci. Měl jsem autonomní postavení, odpovědnost a ideální podmínky pro svoji práci a mohl jsem k tomu podávat adekvátní výkony. Ve společnosti ITEAD byl a dodnes je tým se smyslem pro pomoc, odpovědnost a korektní mezilidské vztahy. Veškerou činnost jsem před několika lety převedl na svoji dceru Romanu, která u společnosti pracuje od roku 1996 a dnes je po mě ředitelkou pobočky v Olomouci. Využívám nastaveného penzijního systému a s týmem společnosti jsem neustále v přátelském kontaktu. Jsem rád, že kolegové na mne po odchodu do důchodu nezapomněli, uznávají moji vykonanou práci pro společnost a zvou mne i nadále na svoje setkání.

Ing. Pavel Zmitko – bývalý regionální ředitel Olomouc


Ve společnosti ITEAD, a.s. jsem objevila skvělé zázemí pro rozvíjení obchodních aktivit v jihozápadním regionu. Našla jsem zde tým lidí, kteří jsou ve svém oboru skuteční profesionálové, ať na poli administrativním, tak na poli skutečném. Vždy zde dané slovo platí nejen od mých kolegů, ale i od vedení společnosti. Pomoci, která mi ze strany společnosti byla nabídnuta v mých začátcích, si nesmírně vážím. Velmi oceňuji, že operativní záležitosti lze řešit s vedením velmi rychle. Stejně tak je pro mě podstatné, že dostávám svůj vlastní prostor pro budování pobočky ve svém regionu, a že s vedením společnosti spíše sdílím zkušenosti, než plním direktivní rozhodnutí.

Ing. Lucie Kvapilová, DiS – regionální ředitelka Strakonice


Kromě odborného zázemí, podpory a záruky individuálního přístupu, Vám můžeme nabídnou nadstandardní výši provizí, která v prvních dvou letech nebude zatížena žádnými režijními náklady, či srážkami. Máme také nejlépe propracovaný penzijní systém, který Vám zajistí příjem i po odchodu na zasloužený odpočinek či jiné výhody, které jsou uvedeny níže.

 

proc_itead

Pokud Vás tato nabídka oslovila a máte zájem se dozvědět více podrobností, neváhejte mě kontaktovat. Jsem připraven se s Vámi sejít a osobně probrat možnosti případné spolupráce.

Děkuji a těším se na spolupráci s Vámi

     Ing. Václav Balihar
   předseda představenstva