Historie společnosti, zaměření

ITEAD a.s. je pojišťovací makléř působící na pojistném trhu od roku 1990. Jsme zakládající člen Asociace českých pojišťovacích makléřů. Původním hlavním předmětem činnosti firmy bylo řešení otázek spojených se snižováním rizika průmyslové a provozní činnosti, zvyšování provozní spolehlivosti a bezpečnosti technických a technologických systémů hospodářských organizací. Dále provádění výzkumu identifikace a kvantifikace rizik včetně zpracování návrhu pojistných smluv na jejich překlenutí. Služby pojišťovacího makléře se postupně staly dominantní činností. Jsme středně velká společnost specializovaná na pojištění podnikatelských rizik. Většina klientely je tvořena obchodními společnostmi působícími ve všech oblastech podnikání, dále městy, obcemi a jimi zřizovanými organizacemi. Významnou složkou naší klientely jsou zemědělské společnosti.

Svým klientům poskytujeme odborné služby na nejvyšší úrovni. Naší prioritou není kvantita měřená objemem zprostředkovaného pojistného ani počtem pojištěných subjektů, ale spokojenost našich klientů, vysoká profesionální úroveň a kvalita všech činností. Přínosy spolupráce s námi:

  • okamžité převzetí sjednaných pojistných smluv do správy, včetně nedořešených pojistných událostí,
  • nezávislý výběr vhodného pojistitele,
  • optimalizace rozsahu pojištění,
  • nejvýhodnější cena pojištění,
  • individuální přístup k požadavkům a potřebám,
  • rychlé řešení pojistných událostí.

Základní informace o společnosti

Název společnosti: ITEAD a.s.
Právní forma: akciová společnost
IČ : 00485829
Sídlo: Masarykovo nám. 1484, 530 09 Pardubice
Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B25 ze dne 1. července 1990
Zápis u ČNB :V seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu (JERRS) – samostatný zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojištění a zajištění
Pojištění profesní odpovědnosti: Pojistná smlouva č. 0025583301 až na částku 1 924 560 EUR
Členství v AČPM: Certifikát ze dne 14.8.2001

Náhledy dokumentů:

ico_pdf Pojistný certifikát
ico_pdf OR výpis
ico_pdf ČNB ITEAD
ico_pdf AČPM certifikát

Zkušenosti se správou pojištění municipalit

ITEAD a.s. má dlouholeté zkušenosti se správou pojištění obecních majetků. Našimi klienty jsou například Města Uničov, Zábřeh na Moravě, Rýmařov, Hluboká nad Vltavou, řada obcí a další, kterým komplexně spravujeme pojištění.

Zemědělské pojištění

V této oblasti patří ITEAD a.s. mezi nejvýznamnější makléřské společnosti s bohatými zkušenostmi a to zejména v oblasti analýzy rizik a likvidace pojistných událostí. Mezi naše klienty patří velké zemědělské podniky jako například ZD Opařany, Agra Březnice, VOD Jetřichovec a další.

Pojištění průmyslu, dopravy a stavebnictví

Přesto že nejsme obrovskou nadnárodní společností, díky individuálnímu přístupu a vytvářením dlouholetých vztahů našich makléřů s klienty, naše služby využívá mnoho významných zákazníků působící ve všech oblastech průmyslové a obchodní činnosti vč.lehkého a dřevozpracujícího průmyslu, dopravy, stavebnictví a energetiky.

Program snižování rizik včetně možnosti školení pro zaměstnance

Otázky snižování rizika a celá problematika risk managementu jsou trvalou součástí činnosti naší firmy. K této problematice máme vyškoleného specialistu s potřebnou certifikací, a to jak k požární bezpečnosti, tak i bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Pro klienty, kteří o tuto službu projevili zájem, realizujeme vypracování havarijních plánů, posouzení požárního nebezpečí, pravidelné prohlídky a školení zainteresovaných osob. K těmto klientům například patří Obráběcí stroje Olomouc, Kovoterm Brno a další.