Dne 8.6.2023 jsme se zúčastnili slavnostního otevření nové posklizňové linky spol. Agra Březnice a.s., jejímž dodavatelem byla společnost BEDNAR FMT s.r.o.

Posklizňová linka v ceně cca 50 mil. Kč byla postavena vlastním nákladem společnosti bez dotací nebo jiných s linkou souvisejících podpor. Úvodní slovo měli Ing. Libor Novotný a Ing. Vladislav Hájíček.

Následovalo slavnostní přestřižení pásky, přípitek a výborné jihočeské pohoštění. V rámci pohoštění vystoupil imitátor známých osobností, který pobavil osobnostmi Miloše Zemana, Andreje Babiše, Haliny Pawlowské, Luďka Soboty nebo Karla Gotta včetně zpěvu.

Poté proběhla tombola s věcnými dary a následovala prohlídka posklizňové linky. Kapacita čističky Buhler je až 120 t/h a její hlavní tři sila mají kapacitu po 2000 t. Sila mají provzdušněné podlahy. Příjmová hala s podjezdnou výškou 9 m má bezezbytkový přejezdný koš o objemu 75 t. Linka má čtyři expediční zásobníky po 50 t. Agra Březnice je schopna v silech uskladnit až 2/3 svojí produkce. Z přiložených fotografií je patrno, že oslavy otevření posklizňové linky se vydařily. ITEAD a.s. přeje spol. Agra Březnice a.s., aby její posklizňová linka byla prázdná před žněmi a plná po nich.

Slavnostní otevření posklizňové linky spol. Agra Březnice a.s.