Zhodnocení roku 2023

Rok 2023 byl velice pestrý na klimatický a ekonomický vývoj v zemědělské prvovýrobě.  Z jara bylo velké sucho na setí jařin. Jařiny hůře vzcházely. Kukuřice obzvláště v prvních fázích vývoje postrádaly dostatek vláhy. Nejlépe se s nedostatkem vláhy vypořádaly ozimy,

Den zemědělce v Kámeni

Zúčastnili jsme se Dne zemědělce v Kámeni, celostátní kontraktační výstavy a předvádění zemědělské techniky, v termínu 13.9. Výstava nás překvapila svým velkým rozsahem a návštěvností. Aktuální ročník se svojí velikostí a rozmanitostí, byť v polních podmínkách, vyrovnal veletržní výstavě TECHAGRO v Brně. Byla zde

Země živitelka, 49. ročník

Tradičně jsme se zúčastnili zahájení Mezinárodního agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Vyslechli jsme si názory odborníků a politiků na stav a směřování českého zemědělství. Názory lidí z praxe se od pohledu politiků značně liší. Potlesk za projev k zemědělcům sklidil prezident

Setkání zemědělců v klášteře Želiv

Dne 26.5. se konalo tradiční setkání představitelů zemědělské prvovýroby, zpracovatelů a zástupců MAS a mikroregionů a významných představitelů samosprávy z celé ČR v rámci Společenského večera zemědělců v Želivě, které organizoval a provázel pan Jaroslav Tomšů. Na takové události jsme nemohli chybět. Na