Vesely

Na práci v ITEAD mně vyhovuje solidní, korektní a otevřené jednání ze strany vlastníka i vedení. Za pozitivum považuji organizační strukturu. Nejedná se o velkou makléřskou společnost s řadou zaměstnanců nucených vykonávat řadu samoúčelných činností mnohdy nutných k prokázání nezbytnosti některých manažerů. Na druhou stranu se nejedná o „platformu“, kde nalezne uplatnění každý bez jakéhokoliv prokázání své odborné úrovně, ale i bez odborné a další podpory ze strany firmy. ITEAD zajišťuje organizační i odborné zázemí a současně vytváří prostor pro samostatné rozhodování. Jako regionální ředitel mohu budovat svůj tým zaměstnanců podle aktuálních potřeb a představ o dalším směřování. Podřízeným pojišťovacím zprostředkovatelům nabízíme finanční stabilitu, odborné zázemí i výhodné smluvní podmínky s pojišťovnami.

Mgr. Pavel Veselý – u ITEADU si považuji pozitivní organizační strukturu