lexa

Ve firmě ITEAD jsem se setkala za celou svoji profesní praxi s nejpozitivnějším pracovním přístupem vedení společnosti, který se definitivně efektivně promítá do pracovní spolupráce a makléřské činnosti. Jednoznačně motivujícími prvky je kvalitní zázemí, loajální jednání a v neposlední řadě zabezpečení vzdělávacích programů, které zkvalitňuje naší práci. Celkově vede k pocitu jistoty a dobře vykonané práce, kterou vám rádi nabízíme.

Blanka Lexa – v ITEADu jsem se setkala s nejpozitivnějším pracovním přístupem