Zemědělské fórum Tábor 2019

Dne 19. 3. 2019  se zástupci naší firmy z oddělení AGRO zúčastnili zasedání na zemědělském fóru v Táboře. Přednášející přiblížili stav současného zemědělství v České republice. Mluvilo se zejména  o vývoji  a současném stavu cen zemědělských komodit. V oblasti služeb vystoupily stavební firmy,

Manažerský večer

Dne 1.3.2019 se zástupci firmy zúčastnili Manažerského večera zemědělců Čech, Moravy a Slezska. Akce začala koncertem v překrásných prostorách kláštera Premonstrátů v Želivě, kde vystoupili Povltavští trubači a pěvecký sbor Záboj Sedlčany. Hubertská mše v jejich provedení zanechala na přítomných hluboký zážitek. V další

Žně 2018

Letošní žně byly z pohledu počasí ideální. Horké a suché počasí hrálo zemědělcům do noty, i když průběh roku tak ideální nebyl. Minimum srážek v zimních měsících, horké a suché jaro moc nadějí na vysoké výnosy nedávaly.  Přesto v některých oblastech srážky přišly

Letošní krupobitní sezóna

Letošní sezóna byla opět velice specifická. Dá se říci, že jaro bylo v letošním roce pouze kalendářní. Minimum srážek a vysoké teploty připomínaly hlavně léto. Srážek bylo minimum, a když přišly, nesly sebou silné bouřky provázené krupobitím, které měly za

Země Živitelka 2018

Letošní výstava byla již 45. ročníkem setkání pěstitelů, chovatelů, potravinářů, lesních a vodních hospodářů, prodejců techniky v Českých Budějovicích. Zástupci společnosti Itead a.s. se potkali se zemědělci, kteří zde prezentovali úspěchy letošního hospodaření. Zhodnotili jsme letošní sezónu, obhlédli novinky v zemědělské technice.

Kontrola ČPP

V  zájmu dodržování platné legislativy a ve snaze neustále zlepšovat naše služby spolupracujeme na různých úrovních s partnerskými pojišťovnami a to i například formou kontrol smluvní a pojistně-technické dokumentace. Kromě drobných připomínek a návrhů na zlepšení jsme prošli „bez ztráty