Dne 26.5. se konalo tradiční setkání představitelů zemědělské prvovýroby, zpracovatelů a zástupců MAS a mikroregionů a významných představitelů samosprávy z celé ČR v rámci Společenského večera zemědělců v Želivě, které organizoval a provázel pan Jaroslav Tomšů. Na takové události jsme nemohli chybět. Na večeru jsme se setkali se zástupci řady významných zemědělských podniků, jakými jsou AGRA Březnice a.s., AGRODAM Hořepník s.r.o. nebo VOD Jetřichovec a další. V klášteře zazněly varhany, pěvecký sbor a kvarteto. Vystoupení bylo ukončeno dlouhotrvajícím potleskem. Následovalo pohoštění v prostorách kláštera. K pohoštění hrála výborná moravská kapela, která na přání přítomných zanotovala i tradičně české a slovenské písničky jako Škoda lásky, Jdou vojáci jdou, Tancuj, tancuj, vykrúcaj a další. Moravských bylo večer tolik, že je ani nelze vyjmenovat. Zpívalo se společně a víno teklo proudem. Pár momentů připojujeme ve fotografiích.

Za ITEAD a.s. přejeme našim zemědělcům hojný rok ve stáji i na poli a těšíme se na další společné setkání v klášteře Želiv!

Setkání zemědělců v klášteře Želiv