Dne 7.10.2023 se konal na Školním statku Tábor v Měšicích tradiční Den zemědělců, potravinářů a venkova okresu Tábor a okolí. Zástupci naší společnosti jako dlouholetí sponzoři této akce se samozřejmě opět zúčastnili a setkali se s naší zemědělskou klientelou. Společně jsme pohovořili o

výsledcích zemědělské prvovýroby v roce 2023 a o zakládání ozimých porostů pro rok 2024. Počasí se vydařilo a všichni si odnesli z toho dne krásné zážitky.


 

Den zemědělců, potravinářů a venkova okresu Tábor a okolí 2023