Stav na polích v letošním roce je opět specifický.  Setí kukuřice bylo spojeno s problémy, nepřálo počasí. V současné době je opět velké sucho, kdy vláha chybí hlavně jařinám. Porosty ozimých řepek a obilovin jsou v průměrném stavu. Další průběh počasí ovlivní hodnoty finálních výnosů. V jihočeském regionu má naše společnost propojištěno v letošním roce 40 000 ha.

Jaro na polích 2017, pojištění plodin