První GDPR pojištění v ČR

Colonnade Insurance nabízí jako první pojišťovna na českém trhu produkt, který reaguje na novou směrnici GDPR. Pojištění poskytuje společnostem ochranu před náklady souvisejícími nejen se sankcemi od dozorových orgánů, ale i s nároky, které mohou vznést občané nebo firmy při podezření

Techagro Brno 2018

Dne 9.4.2018 se zástupci naší firmy zúčastnili zemědělské výstavy TECHAGRO v Brně. Počasí bylo krásné, vystavovaných strojů velké množství, tak bylo co prohlížet. Taktéž jsme uskutečnili jednání v několika stáncích u firem, s kterými  spolupracujeme. Jako vyvrcholení dne bylo převzetí zakoupeného nového postřikovače

Krupobitní a škody na polích

V letošním roce byly krupobitní škody co se týká na počet ve stejném rozsahu jako loni, ale intenzita jednotlivých událostí byla daleko menší a proto vyplacená pojistná plnění z daleka nedosahovala loňských objemů. Data jednotlivých událostí u našich klientů v letošním roce: 6.6.16.6. 28.6. 5.7.

Země živitelka

V letošním roce jsme  tradičně navštívili výstavu Země živitelku, pohovořili jsme se zemědělci o letošních výnosech a prohlédli si novinky v zemědělské technice. Také jsme letos zde nastartovali spolupráci u dvou  nových klientů v oblasti zemědělského pojištění. Den se vydařil,přálo i počasí.