V  zájmu dodržování platné legislativy a ve snaze neustále zlepšovat naše služby spolupracujeme na různých úrovních s partnerskými pojišťovnami a to i například formou kontrol smluvní a pojistně-technické dokumentace. Kromě drobných připomínek a návrhů na zlepšení jsme prošli „bez ztráty květinky“.

kontrola čpp

 

Kontrola ČPP