Rok 2023 byl velice pestrý na klimatický a ekonomický vývoj v zemědělské prvovýrobě. 
Z jara bylo velké sucho na setí jařin. Jařiny hůře vzcházely. Kukuřice obzvláště v prvních fázích vývoje postrádaly dostatek vláhy.
Nejlépe se s nedostatkem vláhy vypořádaly ozimy, kde výnosy byly průměrné až nadprůměrné. U jařin byly výnosy podprůměrné. Největší schodek na výnose zaznamenaly jednoznačně pícniny a nejvíce pak z nich určitě kukuřice.
Po ekonomické stránce byla pak velice špatná situace ve vývoji cen plodinových komodit. U pšenice klesla oproti roku 2022 téměř na polovinu, taktéž u řepky klesla o více jak polovinu.
Rovněž dotační politika se pro zemědělské společnosti nevyvíjí moc dobře. Rok 2024 ukáže více, jaký bude další vývoj celkové situace v zemědělství. Pojištění plodin, zvířat a ostatního majetku našich zákazníků v roce 2023 skončilo s velice dobrým škodním průběhem. Krupobití se sice letos na polích vyskytovalo dosti, někdy i opakovaně na stejných místech, ale většinou ne s takovou intenzitou, aby způsobilo velké škody na výnosech. Na plodinách jsme v roce 2023 pro naše zákazníky zajišťovali výplaty pojistného plnění ve výši cca 12 mil Kč, na ostat. majetku ve výši cca 17 mil Kč. Všechny naše úkoly byly v letošním roce opět velice dobře zvládnuty. Měli jsme opakovaně velikou účast na zemědělských akcích a výstavách.
Zástupci naší společnosti mohli proto v závěru sezony v klidu vyčerpat zbývající dovolenou a užít si se svými blízkými zasloužené volno a odpočinek.

 

Zhodnocení roku 2023