ITEAD a.s. pojišťovací makléřská společnost se zúčastnila v pátek 13. 5. Společenského večera zemědělců, kde se společně setkali představitelé zemědělské prvovýroby, zpracovatelé, zástupci MAS a mikroregionů a významní představitelé samosprávy z celé ČR. Z fotografií je patrno, že účast byla hojná. Večerem provázel Ing. Jaroslav Tomšů. Vystoupení Salonního orchestru města Planá nad Lužnicí se všem líbilo a bylo zakončeno dlouhotrvajícím potleskem. Závěrem vystoupení se se všemi rozloučil humornou formou opat Jáchym, který rozesmál celé osazenstvo kostela. Následovalo výborné pohoštění dlouho do noci a další kulturní vystoupení. Za ITEAD a.s. přejeme zejména všem zemědělcům – prvovýrobcům – hodně zdaru v tomto roce, slušný výnos, dobré výkupní ceny a zachování přiměřených nákladů pro pěstování plodin a chování hospodářských zvířat.

 

IMG_1

Setkání zemědělců v klášteře Želiv