Již k tradičním akcím naší společnosti patří účast na tomto fóru. Při této příležitosti jsme měli možnost setkat s našimi obchodními partnery a seznámit se s aktuálním dění v oblasti zemědělské výroby.

Face Number:2 Location: (2589,2632,3050,3451) (3955,2745,4420,3572)

yourphoto

Jpeg

Face Number:2 Location: (5576,2245,6331,3587) (4868,2852,5239,3511)

Jpeg

Účast našich zástupců na zemědělském fóře v Táboře