Letošní výstava byla již 45. ročníkem setkání pěstitelů, chovatelů, potravinářů, lesních a vodních hospodářů, prodejců techniky v Českých Budějovicích.

Zástupci společnosti Itead a.s. se potkali se zemědělci, kteří zde prezentovali úspěchy letošního hospodaření. Zhodnotili jsme letošní sezónu, obhlédli novinky v zemědělské technice.

Země Živitelka 2018