„Koncem června jsme likvidovali škody způsobené záplavami na zemědělských plodinách. Ukázky poškození jsou patrné z fotografií. Všechny škody byly likvidní.“