Zúčastnili jsme se 1. ročníku Manažerského, marketingového a obchodního fóra zemědělců, potravinářů, venkova, výroby, obchodu, služeb, bankovnictví a pojišťovnictví Jihočeského kraje a Vysočiny. Pozvání na fórum přijal i prezident agrární komory ČR Ing. Jan Doležal. Setkání se uskutečnilo po dvouleté covidové pauze. Téměř polovina zúčastněných zemědělců jsou našimi zákazníky a bylo si s nimi o čem povídat. Bilance současné zemědělské situace v ČR není dobrá. Soudobá vláda podporuje prioritně malé zemědělce. Taková jednostranná podpora může způsobit krach českého zemědělství, které je v úrodných oblastech dlouhodobě založeno na větších podnicích s nemalou výměrou zemědělské půdy ve stovkách až tisíců hektarů plochy na jeden podnik. Zemědělci by měli spojit síly v prvovýrobě, aby lépe čelili těmto nesystémovým tlakům. Rozpad větších zemědělských podniků by jinak mohl způsobit, že velká část výroby českých potravin může postupně zaniknout a bude nahrazena dovozem. Došlo by tedy k zásadnímu ohrožení naší potravinové soběstačnosti, která je jedním ze základních a systémových kamenů fungování našeho státu zvláště v době války na Ukrajině.

Zúčastnili jsme se 1. ročníku Manažerského, marketingového a obchodního fóra zemědělců, potravinářů, venkova, výroby, obchodu, služeb, bankovnictví a pojišťovnictví Jihočeského kraje a Vysočiny