Po dvouleté pauze se dne 28.1. konal 20. ročník agrárního plesu, který pořádala Agrární komora ČR pod záštitou ministra zemědělství tradičně v Paláci Žofín. Plesu jsme se zúčastnili v početném zastoupení a setkali se na něm s našimi významnými klienty a zástupci pojišťoven. Z fotografií je patrna skvělá atmosféra a příjemně strávený večer až do ranních hodin. Těšíme se na ples a na naše klienty nejen na tanečním parketu v dalším roce!

Zemědělci roztančili pražský Žofín