V letošním roce byly krupobitní škody co se týká na počet ve stejném rozsahu jako loni, ale intenzita jednotlivých událostí byla daleko menší a proto vyplacená pojistná plnění z daleka nedosahovala loňských objemů. Data jednotlivých událostí u našich klientů v letošním roce: 6.6.16.6. 28.6. 5.7. 7.7. 9.7. 19.7. 30.7. 26.8.

Krupobitní a škody na polích