Letošní žně pomalu dospěly do zdárného konce a na polích už je zaseta řepka ozimá na další rok.

U některých našich klientů se setkáváme s problémy setí ozimů, jelikož léto bylo nejdeštivější za posledních deset let a to se podepsalo na průběhu podzimních prací. V současné době probíhá naplno setí ozimých obilovin a sklizeň kukuřice. Opět se objevují problémy s černou zvěří, která jako v předchozích letech způsobuje velké škody.

Letošní rok je specifický ve všech směrech. Krupobitní škody nebyly letos tak výrazné a intenzita krupobití byla mírná. Likvidace proběhla zejména na porostech obilí a řepky ozimé, Dnes jsou všechny pojistné události vyřízeny ke spokojenosti našich zemědělců.

Poslední dny nás plně zaměstnává práce na dotacích pojištění plodin a hospodářských zvířat, které pro naše zemědělce vyřizujeme každým rokem.

Letošní žně