Ing. Velechovský se za pojišťovací makléřskou společnost ITEAD a dále za společnost Statek Uhřínov a Milza zemědělské družstvo zúčastnil dne 22.6. Deere Festu na výstavišti v Brně. Přehlídka strojů a aranžmá bylo úžasným zážitkem.

JDfest

Deere Fest na výstavišti v Brně