V letošním roce jsme tradičně navštívili výstavu Techagro v Brně, která se koná každý druhý rok. Jako i v minulých letech i letos jsme se setkali s našimi obchodními partnery a zástupci pojišťoven, se kterými ponejvíce spolupracujeme. Účast na této výstavě byla pro nás velice přínosná.

Výstava Techagro